Публічна Оферта Eurojob

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх учасників. У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, відправка особистих даних Кандидата с цієї сторінки сайту є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту, а також положення Політики конфіденційності. Політика конфіденційності регулює особливості обробки Замовником персональних даних Замовників. Ознайомитися із положеннями Політики конфіденційності Компанії можна за посиланням. Політика конфіденційності є невід’ємною частиною цих Умов.

Дана публічна оферта адресована всім фізичним особам, що бажають скористатися послугою безкоштовного сприяння працевлаштування за кордоном від Eurojob.

ТОВ «Рітейлс Груп» (власник ТМ «Eurojob») — код ЄДРПОУ 38259981, (далі – Агентство) з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі (далі – Кандидату), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Публічна оферта (Договір) – пропозиція Агентства, адресована будь-якій фізичній особі — Кандидату, у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним публічний договір про надання безкоштовних послуг сприяння працевлаштування за кордоном.
1.2. Акцепт – повна й безумовна згода Кандидата на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.
1.3. Пропозиція роботи за кордоном – опис вакансії розміщений на сайті eurojob.ua, що складається з інформації отриманої від іноземного роботодавця. Опис вакансії містить відомості про іноземного наймача, найменування посади, місце роботи (місто), умови праці та її оплати, а також інші попередні умови укладення трудового договору, вимоги до Кандидату та інше.
1.4. Безкоштовні послуги сприяння працевлаштування за кордоном – надання Агентством Кандидату послуг пов’язаних з сприянням в пошуку пропозицій роботи за кордоном, забезпеченні консультацій щодо отримання віз та інших необхідних документів та укладення трудового договору з іноземним роботодавцем. Всі ці послуги повністю безкоштовні. Агенція та/або Роботодавець не зобов’язані оплачувати або компенсувати витрати Кандидата на отримання візи у консульстві, збір необхідних документів в Україні, транспортні витрати та інші, крім випадків коли ці оплати або відшкодування передбачені в пропозиції роботи за кордоном.
1.5. Підтвердження кандидатури – відповідь іноземного роботодавця яка містить згоду прийняти на роботу Кандидата та надати всі необхідні документи для отримання візи у відповідності з наданими даними від Кандидата.
1.6. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
1.7. Суб’єкт персональних даних – фізична особа, стосовно якої відповідно до чинного законодавства здійснюється обробка її персональних даних.
1.8. Згода суб’єкта персональних даних – будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. Заповнення та відправка даних з цієї сторінки сайту передбачає надання згоди суб’єктом персональних даних на їх обробку.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ та ЗМІСТ ПОСЛУГ
2.1. На підставі та умовах визначених даним Договором Агентство надає Кандидату, а Кандидат приймає послуги лише після вибору та прийняття ним умов конкретної пропозиції роботи за кордоном (вакансії), акцепту цієї оферти (шляхом відправки даних з цієї сторінки) та підтвердження іноземним наймачем його кандидатури.
2.2. Всі умови даного Договору є обов’язковими як для Кандидата, так і для Агентства. Перед початком користування безкоштовними послугами сприяння працевлаштування за кордоном  Кандидат зобов’язаний ознайомитися з умовами пропозиції роботи за кордоном та цим Договором та прийняти умови пропозиції роботи за кордоном та цього Договору.
2.3. Відправка форми даних з цієї сторінки означає що Кандидат згодний та приймає умови пропозиції роботи за кордоном та умови даного Договору.
2.4. Агентство приймає на себе зобов’язання, пов’язані з наданням Кандидату безкоштовних послуг сприяння працевлаштування за кордоном, на умовах, передбачених цим Договором, а Кандидат зобов’язується прийняти надані Агентством послуги.

2.5. Послуги Агентства за цим Договором включають в себе:
2.5.1. Здійснення консультаційно-інформаційної підтримки Кандидата з питань порядку працевлаштування до іноземного наймача;
2.5.2. Надання консультацій по порядку отримання візи, порядку в’їзду в країну іноземного наймача з метою працевлаштування.
2.5.3. Сприяння укладенню трудового договору з іноземним роботодавцем;

ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Агентство зобов’язується:
3.1.1. Протягом 3 днів з моменту укладення цього Договору повідомити інформацію про Кандидата іноземному наймачеві
3.1.2. У разі отримання згоди іноземного наймача про прийом Кандидата на роботу Агентство зобов’язується забезпечити підтримку щодо отримання візи та укладення трудового договору між іноземним наймачем та Кандидатом.

3.2. Кандидат зобов’язується:
3.2.1. Надавати Агентству повну і достовірну інформацію про себе.
3.2.2. Підтвердити, що у нього немає непогашеної заборгованості перед державою, щодо нього немає порушених кримінальних справ або справ про адміністративні правопорушення, а також що до нього не застосовано запобіжний захід з обмеження на виїзд з України.
3.2.3. Зібрати всі необхідні документи для отримання візи, отримати візу, сплатити всі необхідні офіційні платежі в Україні, якщо не передбачена оплата цих платежів іноземним наймачем, та прибути до іноземного наймача для підписання трудового договору.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. Агентство гарантує що зміст пропозиції роботи за кордоном повністю відповідає наданій іноземним роботодавцем інформації про конкретну вакансію та Агентство не спотворює надану інформацію та викладає зміст пропозицій роботи точно такий, який надав іноземний роботодавець.
4.2. Агентство не несе відповідальність за неправдиву, помилкову або не вірну інформацію що надав іноземний роботодавець в пропозиції роботи, а Агентство поширило цю інформацію.
4.3.За неналежне виконання умов цього Договору Агентство несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

4.4. Кандидат несе відповідальність за настання несприятливих наслідків у разі неналежного виконання ним своїх зобов’язань за цим Договором. А саме:
Кандидат зобов’язується відшкодувати в гривні за курсом НБУ на день оплати 150 євро (сто п’ятдесят євро) у якості компенсації витрачених коштів з підготовки документів на стороні роботодавця, сплат обов’язкових офіційних платежів, міжнародну доставку та інше, в разі, якщо Кандидат:
4.4.1. Відмовився від вакансії після підтвердження іноземним наймачем його кандидатури
4.4.2. Відмовився від отримання документів для отримання візи з будь яких причин
4.4.3. Відмовився збирати документи для отримання візи та оплачувати необхідні відповідні офіційні платежі в Україні.
4.4.4. З’явився у нетверезому стані до консульства, або свідомо вів себе неадекватно, або застосовував інші будь-які способи задля відмови в візі
4.4.5. Відмовився отримати візу, або сприяв у відмові консульства в її видачі.
4.4.6. Надав недостовірну інформацію що спричинила до невиконання умов цього договору.
4.4.7. Не виїхав до Наймача будь якої причини навіть: смерть або тяжка хвороба близьких родичів.
4.4.8. Відмовився підписати трудовий договір з іноземним наймачем з будь-яких причин
4.4.9. Відмовився від виконання своїх обов’язків в рамках цього Договору з будь-яких причин

4.5. Сторони не несуть відповідальність за настання несприятливих наслідків у разі неналежного виконання ними своїх зобов’язань за цим Договором якщо:
4.5.1. Після підтвердження кандидатури у Кандидата виникла хвороба, або каліцтво що не дозволяє приступити до роботи.
4.5.2. Після підтвердження Роботодавець відмовився наймати Кандидата, підписати трудовий договір та не надав необхідні документи для отримання візи
4.5.3. Іноземний роботодавець змінив в гіршу сторону умови пропозиції роботи за кордоном після підтвердження кандидатури та початку візових процесів
4.5.4. Відмови консульства в візі без вини Кандидата та без сприяння Кандидата відмові в візі.

ПОРЯДОК СПЛАТИ
5.1. У разі настання умов, зазначених в п.4.4. цього Договору, Кандидат сплачує відшкодування коштів вказаних в п.4.4. на розрахунковий рахунок Агентства протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання рахунку.
5.2. Рахунок може бути в на будь-якому носії та доставлений Кандидату будь-якими засобами поштового, електронного та мобільного зв’язку.
5.3. Факт відправки Рахунку електронним та/або мобільним засобом зв’язку означає отримання його Кандидатом в той же день.
5.4. Кандидат не звільняється від оплати, якщо не зміг отримати Рахунок або відмовився від отримання з будь-яких причин
5.5. У разі несвоєчасної сплати Рахунку нараховується пеня в розмірі 2% за кожен день прострочки
5.6. Кандидат самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його акцепта шляхом відправки даних з цієї сторінки сайту та діє до повного виконання Сторонами їх обов’язків

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Сторони домовляються вирішувати всі виниклі питання шляхом взаємних переговорів.
7.2.Во всьому іншому, що не передбачено умовами цього Договору, Сторони керуються законодавством України
7.3. Всі суперечки і розбіжності між Сторонами, по яких не було досягнуто згоди, вирішуються в судовому порядку відповідно до законодавства України.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Кандидат має право відмовитися від цього Договору за умови оплати Агентству компенсації вказаної в п. 4.4. цього Договору.
8.2. Агентство має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку в будь-який час.
8.3. Сторона, що не виконує свого зобов’язання внаслідок дії непереборної сили, повинна повідомити іншу Сторону про початок і припинення дії перешкоди без зволікання, але не пізніше 5 (п’яти) днів з моменту настання зазначених обставин.
8.4. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо доведуть, що належне виконання умов Договору виявилося неможливим внаслідок непереборної сили, включаючи оголошену або фактичну війну, громадянські заворушення, епідемії, землетруси, повені, пожежі та інші стихійні лиха, дії державних органів та інші непереборні обставини.

Будьласка уважно заповніть дану форму, перевірте правильність Ваших даних та натисніть кнопку «Прийняти Умови Оферти». Поля відмічені зірочкою обов’язкові для заповнення.

eyJpZCI6IjU4IiwibGFiZWwiOiJPZmVydGEiLCJhY3RpdmUiOiIxIiwib3JpZ2luYWxfaWQiOiIxIiwidW5pcXVlX2lkIjoid2VmajIiLCJwYXJhbXMiOnsiZW5hYmxlRm9yTWVtYmVyc2hpcCI6IjAiLCJ0cGwiOnsid2lkdGgiOiIxMDAiLCJ3aWR0aF9tZWFzdXJlIjoiJSIsImJnX3R5cGVfMCI6Im5vbmUiLCJiZ19pbWdfMCI6IiIsImJnX2NvbG9yXzAiOiIjODFkNzQyIiwiYmdfdHlwZV8xIjoiY29sb3IiLCJiZ19pbWdfMSI6Imh0dHBzOlwvXC9ldXJvam9iLnVhXC93cC1jb250ZW50XC91cGxvYWRzXC8yMDE3XC8wMVwvMTQwMjI2LmpwZyIsImJnX2NvbG9yXzEiOiIjMjUyYjllIiwiYmdfdHlwZV8yIjoiY29sb3IiLCJiZ19pbWdfMiI6IiIsImJnX2NvbG9yXzIiOiIjZmY2MDAwIiwiYmdfdHlwZV8zIjoiY29sb3IiLCJiZ19pbWdfMyI6IiIsImJnX2NvbG9yXzMiOiIjZmY2MDAwIiwiZmllbGRfZXJyb3JfaW52YWxpZCI6IiIsImZvcm1fc2VudF9tc2ciOiJcdTA0MTRcdTA0NGZcdTA0M2FcdTA0NDNcdTA0NTRcdTA0M2NcdTA0M2UhIFx1MDQxMlx1MDQzOCBcdTA0M2ZcdTA0NDBcdTA0MzhcdTA0MzlcdTA0M2RcdTA0NGZcdTA0M2JcdTA0MzggXHUwNDQzXHUwNDNjXHUwNDNlXHUwNDMyXHUwNDM4IFx1MDQxNFx1MDQzZVx1MDQzM1x1MDQzZVx1MDQzMlx1MDQzZVx1MDQ0MFx1MDQ0MyBcdTA0M2ZcdTA0M2VcdTA0MzJcdTA0M2RcdTA0NTZcdTA0NDFcdTA0NDJcdTA0NGUuIFx1MDQxMVx1MDQ0M1x1MDQzNFx1MDQ0Y1x1MDQ0Mlx1MDQzNSBcdTA0M2RcdTA0MzAgXHUwNDM3XHUwNDMyJ1x1MDQ0Zlx1MDQzN1x1MDQzYVx1MDQ0MyBcdTA0MzRcdTA0M2JcdTA0NGYgXHUwNDNmXHUwNDNlXHUwNDM0XHUwNDMwXHUwNDNiXHUwNDRjXHUwNDQ4XHUwNDM4XHUwNDQ1IFx1MDQ1Nlx1MDQzZFx1MDQ0MVx1MDQ0Mlx1MDQ0MFx1MDQ0M1x1MDQzYVx1MDQ0Nlx1MDQ1Nlx1MDQzOS4iLCJmb3JtX3NlbnRfbXNnX2NvbG9yIjoiIzFlNzNiZSIsImhpZGVfb25fc3VibWl0IjoiMSIsInJlZGlyZWN0X29uX3N1Ym1pdCI6IiIsInRlc3RfZW1haWwiOiJtbG1ib29tQG1haWwucnUiLCJzYXZlX2NvbnRhY3RzIjoiMSIsImV4cF9kZWxpbSI6IjsiLCJmYl9jb252ZXJ0X2Jhc2UiOiIiLCJwdWJfcG9zdF90eXBlIjoicG9zdCIsInB1Yl9wb3N0X3N0YXR1cyI6InB1Ymxpc2giLCJyZWdfd3BfY3JlYXRlX3VzZXJfcm9sZSI6InN1YnNjcmliZXIiLCJzdWJfZGVzdCI6IndwX3N1YnNjcmliZSIsInN1Yl93cF9jcmVhdGVfdXNlcl9yb2xlIjoic3Vic2NyaWJlciIsInN1Yl9tYWlsY2hpbXBfYXBpX2tleSI6IiIsInN1Yl9tYWlsY2hpbXBfZ3JvdXBzX2Z1bGwiOiIiLCJzdWJfYXdfY19rZXkiOiIiLCJzdWJfYXdfY19zZWNyZXQiOiIiLCJzdWJfYWNfYXBpX3VybCI6IiIsInN1Yl9hY19hcGlfa2V5IjoiIiwic3ViX2FyX2Zvcm1fYWN0aW9uIjoiIiwic3ViX2NrX2FwaV9rZXkiOiIiLCJzdWJfZmVlZGJfa2V5IjoiIiwic3ViX2dyX2FwaV9rZXkiOiIiLCJzdWJfZ3JfY3ljbGVfZGF5IjoiMCIsInN1Yl9pY19hcHBfaWQiOiIiLCJzdWJfaWNfYXBwX3VzZXIiOiIiLCJzdWJfaWNfYXBwX3Bhc3MiOiIiLCJzdWJfbWVtX2FjY19pZCI6IiIsInN1Yl9tZW1fcHVkX2tleSI6IlZsYWQiLCJzdWJfbWVtX3ByaXZfa2V5IjoiMDA3aWJlYml0dHQiLCJzdWJfc2ZfYXBwX2lkIjoiIiwic3ViX3NnYV9pZCI6IiIsInN1Yl9zZ2FfbGlzdF9pZCI6IiIsInN1Yl9zZ2FfYWN0aXZhdGVfY29kZSI6IiIsInN1Yl9zYl9hcGlfa2V5IjoiIiwic3ViX3R4dF9jb25maXJtX3NlbnQiOiJDb25maXJtYXRpb24gbGluayB3YXMgc2VudCB0byB5b3VyIGVtYWlsIGFkZHJlc3MuIENoZWNrIHlvdXIgZW1haWwhIiwic3ViX3R4dF9zdWNjZXNzIjoiVGhhbmsgeW91IGZvciBzdWJzY3JpYmluZyEiLCJzdWJfdHh0X2ludmFsaWRfZW1haWwiOiJFbXB0eSBvciBpbnZhbGlkIGVtYWlsIiwic3ViX3R4dF9leGlzdHNfZW1haWwiOiJFbXB0eSBvciBpbnZhbGlkIGVtYWlsIiwic3ViX3JlZGlyZWN0X3VybCI6IiIsInN1Yl90eHRfY29uZmlybV9tYWlsX3N1YmplY3QiOiJDb25maXJtIHN1YnNjcmlwdGlvbiBvbiBbc2l0ZW5hbWVdIiwic3ViX3R4dF9jb25maXJtX21haWxfZnJvbSI6Im1sbWJvb21AbWFpbC5ydSIsInN1Yl90eHRfY29uZmlybV9tYWlsX21lc3NhZ2UiOiJZb3Ugc3Vic2NyaWJlZCBvbiBzaXRlIDxhIGhyZWY9XCJbc2l0ZXVybF1cIj5bc2l0ZW5hbWVdPFwvYT4uIEZvbGxvdyA8YSBocmVmPVwiW2NvbmZpcm1fbGlua11cIj50aGlzIGxpbms8XC9hPiB0byBjb21wbGV0ZSB5b3VyIHN1YnNjcmlwdGlvbi4gSWYgeW91IGRpZCBub3Qgc3Vic2NyaWJlIGhlcmUgLSBqdXN0IGlnbm9yZSB0aGlzIG1lc3NhZ2UuIiwic3ViX3R4dF9zdWJzY3JpYmVyX21haWxfc3ViamVjdCI6IltzaXRlbmFtZV0gWW91ciB1c2VybmFtZSBhbmQgcGFzc3dvcmQiLCJzdWJfdHh0X3N1YnNjcmliZXJfbWFpbF9mcm9tIjoibWxtYm9vbUBtYWlsLnJ1Iiwic3ViX3R4dF9zdWJzY3JpYmVyX21haWxfbWVzc2FnZSI6IlVzZXJuYW1lOiBbdXNlcl9sb2dpbl08YnIgXC8+UGFzc3dvcmQ6IFtwYXNzd29yZF08YnIgXC8+W2xvZ2luX3VybF0iLCJzdWJfcmVkaXJlY3RfZW1haWxfZXhpc3RzIjoiIiwic3ViX25ld19lbWFpbCI6Im1sbWJvb21AbWFpbC5ydSIsInN1Yl9uZXdfc3ViamVjdCI6Ik5ldyBTdWJzY3JpYmVyIG9uIHs6cnV9XHUwNDFhXHUwNDMwXHUwNDM0XHUwNDQwXHUwNDNlXHUwNDMyXHUwNDRiXHUwNDM1IFx1MDQ0MFx1MDQzNVx1MDQ0OFx1MDQzNVx1MDQzZFx1MDQzOFx1MDQ0Zns6fXs6dWt9XHUwNDFhXHUwNDMwXHUwNDM0XHUwNDQwXHUwNDNlXHUwNDMyXHUwNDU2IFx1MDQ0MFx1MDQ1Nlx1MDQ0OFx1MDQzNVx1MDQzZFx1MDQzZFx1MDQ0Zns6fXs6ZW59V29ya2ZvcmNlIHNvbHV0aW9uc3s6fSIsInN1Yl9uZXdfbWVzc2FnZSI6IllvdSBoYXZlIG5ldyBzdWJzY3JpYmVyIG9uIHlvdXIgc2l0ZSA8YSBocmVmPVwiW3NpdGV1cmxdXCI+W3NpdGVuYW1lXTxcL2E+LCBoZXJlIGlzIHN1YnNjcmliZXIgaW5mb3JtYXRpb246PGJyIFwvPltzdWJzY3JpYmVyX2RhdGFdIiwiZmllbGRfd3JhcHBlciI6IjxkaXYgW2ZpZWxkX3NoZWxsX2NsYXNzZXNdIFtmaWVsZF9zaGVsbF9zdHlsZXNdPltmaWVsZF08XC9kaXY+In0sImZpZWxkcyI6W3siYnNfY2xhc3NfaWQiOiI0IiwibmFtZSI6ImZpcnN0X25hbWUiLCJsYWJlbCI6IiIsInBsYWNlaG9sZGVyIjoiXHUwNDFmXHUwNDQwXHUwNDU2XHUwNDM3XHUwNDMyXHUwNDM4XHUwNDQ5XHUwNDM1KiIsInZhbHVlIjoiIiwidmFsdWVfcHJlc2V0IjoiIiwiaHRtbCI6InRleHQiLCJtYW5kYXRvcnkiOiIxIiwibWluX3NpemUiOiIiLCJtYXhfc2l6ZSI6IiIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwidm5fb25seV9udW1iZXIiOiIwIiwidm5fb25seV9sZXR0ZXJzIjoiMCIsInZuX3BhdHRlcm4iOiIwIiwidm5fZXF1YWwiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiI0IiwibmFtZSI6Imxhc3RfbmFtZSIsImxhYmVsIjoiIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiJcdTA0MDZcdTA0M2MnXHUwNDRmKiIsInZhbHVlIjoiIiwidmFsdWVfcHJlc2V0IjoiIiwiaHRtbCI6InRleHQiLCJtYW5kYXRvcnkiOiIxIiwibWluX3NpemUiOiIiLCJtYXhfc2l6ZSI6IiIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwidm5fb25seV9udW1iZXIiOiIwIiwidm5fb25seV9sZXR0ZXJzIjoiMCIsInZuX3BhdHRlcm4iOiIwIiwidm5fZXF1YWwiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiI0IiwibmFtZSI6IlRoaXJkbmFtZSIsImxhYmVsIjoiIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiJcdTA0MWZcdTA0M2UgXHUwNDExXHUwNDMwXHUwNDQyXHUwNDRjXHUwNDNhXHUwNDNlXHUwNDMyXHUwNDU2KiIsInZhbHVlIjoiIiwidmFsdWVfcHJlc2V0IjoiIiwiaHRtbCI6InRleHQiLCJtYW5kYXRvcnkiOiIxIiwibWluX3NpemUiOiIiLCJtYXhfc2l6ZSI6IiIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwidm5fb25seV9udW1iZXIiOiIwIiwidm5fb25seV9sZXR0ZXJzIjoiMCIsInZuX3BhdHRlcm4iOiIiLCJ2bl9lcXVhbCI6IiIsImljb25fY2xhc3MiOiIiLCJpY29uX3NpemUiOiIiLCJpY29uX2NvbG9yIjoiIiwidGVybXMiOiIifSx7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiNCIsIm5hbWUiOiJlbWFpbCIsImxhYmVsIjoiIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiJFbWFpbCIsInZhbHVlIjoiIiwidmFsdWVfcHJlc2V0IjoiIiwiaHRtbCI6ImVtYWlsIiwibWFuZGF0b3J5IjoiMCIsIm1pbl9zaXplIjoiIiwibWF4X3NpemUiOiIiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsInZuX29ubHlfbnVtYmVyIjoiMCIsInZuX29ubHlfbGV0dGVycyI6IjAiLCJ2bl9wYXR0ZXJuIjoiMCIsInZuX2VxdWFsIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIifSx7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiNCIsIm5hbWUiOiJ0ZWwiLCJsYWJlbCI6IiIsInBsYWNlaG9sZGVyIjoiXHUwNDIyXHUwNDM1XHUwNDNiXHUwNDM1XHUwNDQ0XHUwNDNlXHUwNDNkKiIsInZhbHVlIjoiIiwidmFsdWVfcHJlc2V0IjoiIiwiaHRtbCI6InRleHQiLCJtYW5kYXRvcnkiOiIxIiwibWluX3NpemUiOiIiLCJtYXhfc2l6ZSI6IiIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwidm5fb25seV9udW1iZXIiOiIwIiwidm5fb25seV9sZXR0ZXJzIjoiMCIsInZuX3BhdHRlcm4iOiIiLCJ2bl9lcXVhbCI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiI0IiwibmFtZSI6IlNpdGl6ZW4iLCJsYWJlbCI6IiIsInBsYWNlaG9sZGVyIjoiXHUwNDFmXHUwNDMwXHUwNDQxXHUwNDNmXHUwNDNlXHUwNDQwXHUwNDQyXC9pZCBcdTA0NDFcdTA0MzVcdTA0NDBcdTA0NTZcdTA0NGYsIFx1MDQzZFx1MDQzZVx1MDQzY1x1MDQzNVx1MDQ0MCoiLCJ2YWx1ZSI6IiIsInZhbHVlX3ByZXNldCI6IiIsImh0bWwiOiJ0ZXh0IiwibWFuZGF0b3J5IjoiMSIsIm1pbl9zaXplIjoiIiwibWF4X3NpemUiOiIiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsInZuX29ubHlfbnVtYmVyIjoiMCIsInZuX29ubHlfbGV0dGVycyI6IjAiLCJ2bl9wYXR0ZXJuIjoiIiwidm5fZXF1YWwiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiIsInRlcm1zIjoiIn0seyJic19jbGFzc19pZCI6IjYiLCJuYW1lIjoiQ29kIiwibGFiZWwiOiIiLCJwbGFjZWhvbGRlciI6Ilx1MDQwNlx1MDQzNFx1MDQzNVx1MDQzZFx1MDQ0Mlx1MDQzOFx1MDQ0NFx1MDQ1Nlx1MDQzYVx1MDQzMFx1MDQ0Nlx1MDQ1Nlx1MDQzOVx1MDQzZFx1MDQzOFx1MDQzOSBcdTA0M2FcdTA0M2VcdTA0MzQqIiwidmFsdWUiOiIiLCJ2YWx1ZV9wcmVzZXQiOiIiLCJodG1sIjoidGV4dCIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjEiLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJ2bl9vbmx5X251bWJlciI6IjAiLCJ2bl9vbmx5X2xldHRlcnMiOiIwIiwidm5fcGF0dGVybiI6IiIsInZuX2VxdWFsIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZXJtcyI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiI2IiwibmFtZSI6IkFkZHJlc3MiLCJsYWJlbCI6IiIsInBsYWNlaG9sZGVyIjoiXHUwNDEwXHUwNDM0XHUwNDQwXHUwNDM1XHUwNDQxXHUwNDMwIFx1MDQzZlx1MDQ0MFx1MDQzZVx1MDQzNlx1MDQzOFx1MDQzMlx1MDQzMFx1MDQzZFx1MDQzZFx1MDQ0ZiwgXHUwNDU2XHUwNDNkXHUwNDM0XHUwNDM1XHUwNDNhXHUwNDQxKiIsInZhbHVlIjoiIiwidmFsdWVfcHJlc2V0IjoiIiwiaHRtbCI6InRleHQiLCJtYW5kYXRvcnkiOiIxIiwibWluX3NpemUiOiIiLCJtYXhfc2l6ZSI6IiIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwidm5fb25seV9udW1iZXIiOiIwIiwidm5fb25seV9sZXR0ZXJzIjoiMCIsInZuX3BhdHRlcm4iOiIiLCJ2bl9lcXVhbCI6IiIsImljb25fY2xhc3MiOiIiLCJpY29uX3NpemUiOiIiLCJpY29uX2NvbG9yIjoiIiwidGVybXMiOiIifSx7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiNCIsIm5hbWUiOiJDb250T3MiLCJsYWJlbCI6IiIsInBsYWNlaG9sZGVyIjoiXHUwNDFhXHUwNDNlXHUwNDNkXHUwNDQyXHUwNDMwXHUwNDNhXHUwNDQyXHUwNDNkXHUwNDMwIFx1MDQzZVx1MDQ0MVx1MDQzZVx1MDQzMVx1MDQzMCBcdTA0MWZcdTA0MDZcdTA0MTEqIiwidmFsdWUiOiIiLCJ2YWx1ZV9wcmVzZXQiOiIiLCJodG1sIjoidGV4dCIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjEiLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJ2bl9vbmx5X251bWJlciI6IjAiLCJ2bl9vbmx5X2xldHRlcnMiOiIwIiwidm5fcGF0dGVybiI6IiIsInZuX2VxdWFsIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZXJtcyI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiI0IiwibmFtZSI6IkNvbnRvc1RlbCIsImxhYmVsIjoiIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiJcdTA0MjJcdTA0MzVcdTA0M2JcdTA0MzVcdTA0NDRcdTA0M2VcdTA0M2QgXHUwNDNhXHUwNDNlXHUwNDNkXHUwNDQyLiBcdTA0M2VcdTA0NDFcdTA0M2VcdTA0MzFcdTA0MzgqIiwidmFsdWUiOiIiLCJ2YWx1ZV9wcmVzZXQiOiIiLCJodG1sIjoidGV4dCIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjEiLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJ2bl9vbmx5X251bWJlciI6IjAiLCJ2bl9vbmx5X2xldHRlcnMiOiIwIiwidm5fcGF0dGVybiI6IiIsInZuX2VxdWFsIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZXJtcyI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiI0IiwibmFtZSI6Ildob0NvbnRvcyIsImxhYmVsIjoiIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiJcdTA0MWFcdTA0MzhcdTA0M2MgXHUwNDNmXHUwNDQwXHUwNDM4XHUwNDQ1XHUwNDNlXHUwNDM0XHUwNDM4XHUwNDQyXHUwNDRjXHUwNDQxXHUwNDRmIiwidmFsdWUiOiIiLCJ2YWx1ZV9wcmVzZXQiOiIiLCJodG1sIjoidGV4dCIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjAiLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJ2bl9vbmx5X251bWJlciI6IjAiLCJ2bl9vbmx5X2xldHRlcnMiOiIwIiwidm5fcGF0dGVybiI6IiIsInZuX2VxdWFsIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZXJtcyI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJWYWNhbmN5IiwibGFiZWwiOiJcdTA0MjNcdTA0MzdcdTA0MzNcdTA0M2VcdTA0MzRcdTA0MzZcdTA0MzVcdTA0M2RcdTA0MzAgXHUwNDEyXHUwNDMwXHUwNDNhXHUwNDMwXHUwNDNkXHUwNDQxXHUwNDU2XHUwNDRmKiIsInZhbHVlIjoiXHUwNDFlXHUwNDMxXHUwNDQwXHUwNDMwXHUwNDNkXHUwNDMwIFx1MDQxMlx1MDQzMFx1MDQzYVx1MDQzMFx1MDQzZFx1MDQ0MVx1MDQ1Nlx1MDQ0ZioiLCJ2YWx1ZV9wcmVzZXQiOiIiLCJodG1sIjoic2VsZWN0Ym94IiwibWFuZGF0b3J5IjoiMSIsImxhYmVsX2RlbGltIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiIsInRlcm1zIjoiIiwib3B0aW9ucyI6W3sibmFtZSI6IkNoZWNrIiwibGFiZWwiOiJcdTA0MWRcdTA0MzBcdTA0NDJcdTA0MzhcdTA0NDFcdTA0M2RcdTA0NTZcdTA0NDJcdTA0NGMgXHUwNDM0XHUwNDNiXHUwNDRmIFx1MDQzMlx1MDQzOFx1MDQzMVx1MDQzZVx1MDQ0MFx1MDQ0MyJ9LHsibmFtZSI6IkNhcnJpZXJDWiIsImxhYmVsIjoiXHUwNDFlXHUwNDNmXHUwNDM1XHUwNDQwXHUwNDMwXHUwNDQyXHUwNDNlXHUwNDQwIFx1MDQzMlx1MDQzOFx1MDQ0MFx1MDQzZVx1MDQzMVx1MDQzZFx1MDQzOFx1MDQ0Nlx1MDQ0Mlx1MDQzMlx1MDQzMCBDYXJyaWVyIFx1MDQyN1x1MDQzNVx1MDQ0NVx1MDQ1Nlx1MDQ0ZiJ9LHsibmFtZSI6IkZSbWV0YWxjb25zdHJ1Y3RvciIsImxhYmVsIjoiXHUwNDIxXHUwNDNhXHUwNDNiXHUwNDMwXHUwNDM0XHUwNDMwXHUwNDNiXHUwNDRjXHUwNDNkXHUwNDM4XHUwNDNhIFx1MDQxY1x1MDQzNVx1MDQ0Mlx1MDQzMFx1MDQzYlx1MDQzZVx1MDQzYVx1MDQzZVx1MDQzZFx1MDQ0MVx1MDQ0Mlx1MDQ0MFx1MDQ0M1x1MDQzYVx1MDQ0Nlx1MDQ1Nlx1MDQzOSBQTCwgRlIsIEJHIn0seyJuYW1lIjoiQmxhY2tEZWNjZXIiLCJsYWJlbCI6IkJsYWNrJmFtcDtEZWNrZXIgXHUwNDFhXHUwNDNlXHUwNDNjXHUwNDNmXHUwNDNiXHUwNDM1XHUwNDNhXHUwNDQyXHUwNDQzXHUwNDMyXHUwNDMwXHUwNDNiXHUwNDRjXHUwNDNkXHUwNDM4XHUwNDNhIFx1MDQzZlx1MDQzMFx1MDQzYVx1MDQ0M1x1MDQzMlx1MDQzMFx1MDQzYlx1MDQ0Y1x1MDQzZFx1MDQzOFx1MDQzYSBcdTA0NDMgXHUwNDI3XHUwNDM1XHUwNDQ1XHUwNDU2XHUwNDRlIn0seyJuYW1lIjoiREhMIiwibGFiZWwiOiJcdTA0MWVcdTA0M2ZcdTA0MzVcdTA0NDBcdTA0MzBcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDAgXHUwNDQxXHUwNDNhXHUwNDNiXHUwNDMwXHUwNDM0XHUwNDQzIERITCBcdTA0MzRcdTA0M2UgXHUwNDI3XHUwNDM1XHUwNDQ1XHUwNDU2XHUwNDU3In0seyJuYW1lIjoiTHVrcmFtIiwibGFiZWwiOiJMdWtyYW0gXHUwNDFlXHUwNDNmXHUwNDM1XHUwNDQwXHUwNDMwXHUwNDQyXHUwNDNlXHUwNDQwIFx1MDQzMlx1MDQzOFx1MDQ0MFx1MDQzZVx1MDQzMVx1MDQzZFx1MDQzOFx1MDQ0Nlx1MDQ0Mlx1MDQzMlx1MDQzMCBcdTA0M2FcdTA0MzBcdTA0MzFcdTA0MzVcdTA0M2JcdTA0NGNcdTA0M2RcdTA0M2VcdTA0NTcgXHUwNDNmXHUwNDQwXHUwNDNlXHUwNDM0XHUwNDQzXHUwNDNhXHUwNDQ2XHUwNDU2XHUwNDU3IFx1MDQzMiBcdTA0MjdcdTA0MzVcdTA0NDVcdTA0NTZcdTA0NGUifV19LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJBY2NlcHQiLCJsYWJlbCI6Ilx1MDQyZiBcdTA0M2ZcdTA0NDBcdTA0M2VcdTA0NDdcdTA0MzhcdTA0NDJcdTA0MzBcdTA0MzIsIFx1MDQzZlx1MDQzZVx1MDQzMlx1MDQzZFx1MDQ1Nlx1MDQ0MVx1MDQ0Mlx1MDQ0ZSBcdTA0MzdcdTA0MzNcdTA0M2VcdTA0MzRcdTA0MzVcdTA0M2QgXHUwNDQyXHUwNDMwIFx1MDQzZlx1MDQ0MFx1MDQzOFx1MDQzOVx1MDQzY1x1MDQzMFx1MDQ0ZSBcdTA0MzJcdTA0NDFcdTA0NTYgXHUwNDIzXHUwNDNjXHUwNDNlXHUwNDMyXHUwNDM4IFx1MDQzNFx1MDQzMFx1MDQzZFx1MDQzZVx1MDQ1NyBcdTA0MWZcdTA0NDNcdTA0MzFcdTA0M2JcdTA0NTZcdTA0NDdcdTA0M2RcdTA0M2VcdTA0NTcgXHUwNDNlXHUwNDQ0XHUwNDM1XHUwNDQwXHUwNDQyXHUwNDM4LCBcdTA0MzAgXHUwNDQyXHUwNDMwXHUwNDNhXHUwNDNlXHUwNDM2IFx1MDQzZlx1MDQzZVx1MDQzM1x1MDQzZVx1MDQzNFx1MDQzNlx1MDQ0M1x1MDQ0ZVx1MDQ0MVx1MDQ0YyBcdTA0M2RcdTA0MzAgXHUwNDNlXHUwNDMxXHUwNDQwXHUwNDNlXHUwNDMxXHUwNDNhXHUwNDQzIFx1MDQzZlx1MDQzNVx1MDQ0MFx1MDQ0MVx1MDQzZVx1MDQzZFx1MDQzMFx1MDQzYlx1MDQ0Y1x1MDQzZFx1MDQzOFx1MDQ0NSBcdTA0MzRcdTA0MzBcdTA0M2RcdTA0MzhcdTA0NDUgXHUwNDMyIFx1MDQ0MFx1MDQzMFx1MDQzY1x1MDQzYVx1MDQzMFx1MDQ0NSBcdTA0MzRcdTA0NTZcdTA0NTcgXHUwNDQ2XHUwNDRjXHUwNDNlXHUwNDMzXHUwNDNlIFx1MDQxNFx1MDQzZVx1MDQzM1x1MDQzZVx1MDQzMlx1MDQzZVx1MDQ0MFx1MDQ0MywgXHUwNDMyXHUwNDU2XHUwNDM0XHUwNDNmXHUwNDNlXHUwNDMyXHUwNDU2XHUwNDM0XHUwNDNkXHUwNDNlIFx1MDQzNFx1MDQzZSBcdTA0MTdcdTA0MzBcdTA0M2FcdTA0M2VcdTA0M2RcdTA0M2VcdTA0MzRcdTA0MzBcdTA0MzJcdTA0NDFcdTA0NDJcdTA0MzJcdTA0MzAgXHUwNDQyXHUwNDMwIFx1MDQzMlx1MDQ1Nlx1MDQzNFx1MDQzZlx1MDQzZVx1MDQzMlx1MDQ1Nlx1MDQzNFx1MDQzZFx1MDQzOFx1MDQzY1x1MDQzOCBcdTA0NDBcdTA0MzVcdTA0MzNcdTA0NDNcdTA0M2JcdTA0NGZcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0M2RcdTA0MzhcdTA0M2NcdTA0MzggXHUwNDMwXHUwNDNhXHUwNDQyXHUwNDMwXHUwNDNjXHUwNDM4LiBcdTA0MWZcdTA0NTZcdTA0MzRcdTA0NDJcdTA0MzJcdTA0MzVcdTA0NDBcdTA0MzRcdTA0MzZcdTA0NDNcdTA0NGUsIFx1MDQ0OVx1MDQzZSBcdTA0M2RcdTA0MzBcdTA0MzRcdTA0MzBcdTA0M2RcdTA0NTYgXHUwNDNjXHUwNDNkXHUwNDNlXHUwNDRlIFx1MDQzNFx1MDQzMFx1MDQzZFx1MDQ1NiBcdTA0NTQgXHUwNDNmXHUwNDNlXHUwNDMyXHUwNDNkXHUwNDM4XHUwNDNjXHUwNDM4IFx1MDQ1NiBcdTA0MzRcdTA0M2VcdTA0NDFcdTA0NDJcdTA0M2VcdTA0MzJcdTA0NTZcdTA0NDBcdTA0M2RcdTA0MzhcdTA0M2NcdTA0MzguIiwidmFsdWUiOiJcdTA0MTBcdTA0M2FcdTA0NDZcdTA0MzVcdTA0M2ZcdTA0NDIgXHUwNDFlXHUwNDQ0XHUwNDM1XHUwNDQwXHUwNDQyXHUwNDM4IiwidmFsdWVfcHJlc2V0IjoiIiwiaHRtbCI6ImNoZWNrYm94IiwiZGVmX2NoZWNrZWQiOiIwIiwibWFuZGF0b3J5IjoiMSIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZXJtcyI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiI2IiwibmFtZSI6ImFjY2VwdCIsImxhYmVsIjoiXHUwNDFmXHUwNDQwXHUwNDM4XHUwNDM5XHUwNDNkXHUwNDRmXHUwNDQyXHUwNDM4IFx1MDQyM1x1MDQzY1x1MDQzZVx1MDQzMlx1MDQzOCBcdTA0MWVcdTA0NDRcdTA0MzVcdTA0NDBcdTA0NDJcdTA0MzgiLCJodG1sIjoic3VibWl0IiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiIsInRlcm1zIjoiIn0seyJic19jbGFzc19pZCI6IjYiLCJuYW1lIjoiUmVzZXQiLCJsYWJlbCI6Ilx1MDQxZVx1MDQ0N1x1MDQzOFx1MDQ0MVx1MDQ0Mlx1MDQzOFx1MDQ0Mlx1MDQzOCBcdTA0MzJcdTA0NDFcdTA0NTYgXHUwNDNmXHUwNDNlXHUwNDNiXHUwNDRmIiwiaHRtbCI6InJlc2V0IiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIifV0sIm9wdHNfYXR0cnMiOnsiYmdfbnVtYmVyIjoiNCJ9fSwiaW1nX3ByZXZpZXciOiJiYXNlLWNvbnRhY3QuanBnIiwidmlld3MiOiIxMTciLCJ1bmlxdWVfdmlld3MiOiIzNyIsImFjdGlvbnMiOiIyMiIsInNvcnRfb3JkZXIiOiIxMCIsImlzX3BybyI6IjAiLCJhYl9pZCI6IjAiLCJkYXRlX2NyZWF0ZWQiOiIyMDIyLTAxLTI0IDIyOjE4OjE5IiwiaW1nX3ByZXZpZXdfdXJsIjoiaHR0cHM6XC9cL2V1cm9qb2IudWFcL3dwLWNvbnRlbnRcL3BsdWdpbnNcL2NvbnRhY3QtZm9ybS1ieS1zdXBzeXN0aWNcL2Fzc2V0c1wvZm9ybXNcL2ltZ1wvcHJldmlld1wvYmFzZS1jb250YWN0LmpwZyIsInZpZXdfaWQiOiI1OF8xNzM2NzYiLCJ2aWV3X2h0bWxfaWQiOiJjc3BGb3JtU2hlbGxfNThfMTczNjc2IiwiY29ubmVjdF9oYXNoIjoiNDQwNWY3Mzc0NTQ5ZmFjODA4OGM5YmJhZGI5ZjU0YmQifQ==